Energioptimering

Vad är energioptimering?

Enkelt förklarat handlar det om att effektivisera energianvändningen, det vill säga minska energiförbrukningen utan att det påverkar fastighetsgästernas levnadsstandard. En energikonsult kan enkelt hjälpa till att dra ned på energiförbrukningen genom flera åtgärder.

Det första konsulten gör är att undersöka förutsättningarna. En sådan diagnos lägger grunden för åtgärdsplanen. Konsulten undersöker inte bara vilken utrustning som används utan även om den används på rätt sätt och hur väl den fungerar vid diagnostillfället. Syftet med diagnosen är att ta fram en rapport och en åtgärdsplan. Utrustningens skick och installationernas effektivitet bedöms utefter ett antal kriterier. Konsulten presenterar även en åtgärdsplan, på så sätt kan fastighetsägaren ta ställning till hur de vill gå vidare med sin energioptimering. Konsulten kan på ett pedagogiskt sätt visa hur situationen ser ut i nuläget och vad de olika åtgärderna kan ge för resultat.

Exakt vilka åtgärder som rekommenderas beror naturligtvis på det individuella fallet. I vissa fall handlar det om enklare åtgärder, exempelvis justeringar av utrustningen eller bättre samverkan mellan de befintliga installationerna. I andra fall kan en rådgivning för energioptimering leda till att konsulten rekommenderar en större investering, exempelvis ett nytt värmesystem, ventilationssystem och så vidare. Konsulten kan även stå för själva utförandet av åtgärderna, vilket underlättar processen för dig som kund.

 

 

Annonser

Energioptimering Ledkoncept

 

 

 

 

 

 

Senaste inläggen från forumet: 

RSS

 

 

Energioptimering Nyhetsbrev

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)